English
Srpnové termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků
Srpnové termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia a zápisy opětovně přijatých studentů naleznete v příloze. ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v kombinované formě studia naleznete v příloze. ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro zapsané studenty do 1. ročníků bakalářských studijních programů akad. roku 2019/2020 na Fakultu stavební VUT v prezenční forma studia naleznete v příloze. ...
doc. Wouter DE CORTE 10. 7. 2019 11:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku TOPOLOGY OPTIMIZATION, CONCRETE PRINTING & FRP APPLICATIONS IN STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING, kterou v rámci projektu "3.1 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků – příjezdy" laskavě přednese doc. Wouter DE CORTE z Ghent University ve ...
Informace k podávání přihlášky do nového bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy
Informace k podávání přihlášek ke studiu do nového bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy naleznete v příloze. ...
Informace k podávání přihlášky do nového navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy
Informace k podávání přihlášek ke studiu do nového navazujícího magisterského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy naleznete v příloze. ...
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Výstava v Urban centru - Špitálka: Proměny chytré čtvrti
Jak by mohly vypadat brněnské Benátky, kudy poteče Svitavský náhon nebo jak využít starou chladící věž? Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti představí rekordní počet sedmadvaceti návrhů z mezinárodní ideové soutěže na proměnu části areálu brněnských tepláren. Přijďte a inspirujte se návrhy ...
Zápisy ke studiu do 1. ročníků magisterských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů a další informace naleznete v příloze. ...
Zápisy ke studiu pro akademický rok 2019-20
Zápisy ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2019-20 na Fakultě stavební VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2019. ...
Soutěž proHolz Student Trophy 2020
proHolz Student Trophy 2020 je mezinárodní mezioborová studentská soutěž o nejlepší stavbu s využitím dřeva. Města v Evropě čelí výzvám rostoucího počtu obyvatel a nedostatku nově zastavitelných ploch. Mají však mnoho obytných budov, které mají velký potenciál pro řešení problému nedostatku bydle ...
Zápisy ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů a další informace naleznete v příloze. ...
... další informace