English
Prof. Cedric D´Mello - pozvánka na přednášku
Přednáška prof. Cedric D´Mello ze City University London se koná ve středu 3. 7. 2019 od 10.00 hod. v D317. Téma přednášky: Design of Steel Structures subjected to various Hazard loading. Více viz příloha ...
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
doc. Pablo LOPEZ-CRESPO 20. 6. 2019 11:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku MECHANISMS OF FATIGUE CRACK PROPAGATION IN ALUMINIUM ALLOYS, kterou v rámci projektu "3.1 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků – příjezdy" laskavě přednese expert mj. na měření pomocí digitální korelace obrazu doc. Pablo LOPEZ-CRESPO ...
Výstava v Urban centru - Špitálka: Proměny chytré čtvrti
Jak by mohly vypadat brněnské Benátky, kudy poteče Svitavský náhon nebo jak využít starou chladící věž? Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti představí rekordní počet sedmadvaceti návrhů z mezinárodní ideové soutěže na proměnu části areálu brněnských tepláren. Přijďte a inspirujte se návrhy ...
Zápisy ke studiu do 1. ročníků magisterských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů a další informace naleznete v příloze. ...
Náhradní termín přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů
Náhradní termín přijímacích zkoušek do 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů naleznete v příloze. ...
Promoce absolventů červen 2019
Promoce absolventů v červnu 2019 proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2019. ...
Zápisy ke studiu pro akademický rok 2019-20
Zápisy ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2019-20 na Fakultě stavební VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2019. ...
Soutěž proHolz Student Trophy 2020
proHolz Student Trophy 2020 je mezinárodní mezioborová studentská soutěž o nejlepší stavbu s využitím dřeva. Města v Evropě čelí výzvám rostoucího počtu obyvatel a nedostatku nově zastavitelných ploch. Mají však mnoho obytných budov, které mají velký potenciál pro řešení problému nedostatku bydle ...
2. kolo přijímacího řízení pro akad. rok 2019/20
Děkan Fakulty stavební VUT vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů - viz příloha. ...
Zápisy ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů a další informace naleznete v příloze. ...
... další informace