English

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Platí pro období od 1. července 2019 do 31. srpna 2019

středa 8:00 – 12:00  

Úřední hodiny jsou platné pouze v období prázdnin.

PRACOVNICE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Vedoucí studijního oddělení

Vedoucí odděleníIng. Světlana Popelová541147120A226

Referentky pro přijímací řízení

Bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A227
Magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní podkladyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Architektura pozemních staveb – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMichaela Surá541147118A220
3. ročník, obor SIng. Alena Studýnková541147129A220
4. ročník, obor SIva Pavelková541147161A216
3. a 4. ročník, obory E, K, M, VIng. Lenka Auermüllerová541147124A218

Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Civil Engineering – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 3. ročníkIva Pavelková541147161A216

Geodézie a kartografie – kombinovaná forma studia

1. až 3. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročník, obor S, RIva Pavelková541147161A216
1. a 2. ročník, obory V, M, K, EMgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Magisterský navazující studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 2. ročníkIva Pavelková541147161A216

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil engineering, Geodézie a kartografie – prezenční i kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Magisterský navazující studijní program Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studijní programy + 2 leté navazující magisterské studijní programyMgr. Lenka Valihrachová541147121A216
Navazující magisterské studijní programy 1,5 letéMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stipendia ubytovací

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní programyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Stipendia prospěchová

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

Stipendia sociální

Všechny referentky dle studijních programů, ročníků a oborů

Vyměření poplatků za studium, odvolání proti rozhodnutí

Všechny studijní programyIng. Světlana Popelová541147120A226

Průkazy studentů

Správa agendy průkazů studentů, známky ISICMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Celoživotní vzdělávání

Agenda studií v rámci CŽVIlona Gottwaldová541147123A224

Stipendia Nej 500 z VUT a 50 z FAST

1. ročník bakalářských studijních programůJana Klímová541147127A227

Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS)

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

Služby absolventům

Služby absolventůmIng. Lenka Auermüllerová541147124A218