English

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

pondělí 13:00 – 15:00  
středa 9:00 – 12:00  
čtvrtek 9:00 – 12:00  

Pozn.: Potvrzení o studiu v českém jazyce se také vydávají v úterý a pátek u jedné referentky STO dle rozpisu uvedeném v Intranetu.

PRACOVNICE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Vedoucí studijního oddělení

Vedoucí odděleníIng. Světlana Popelová541147120A226

Referentky pro přijímací řízení

Bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A227
Magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní podkladyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Architektura pozemních staveb – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMichaela Surá541147118A220
3. ročník, obor SIng. Alena Studýnková541147129A220
4. ročník, obor SIva Pavelková541147161A216
3. a 4. ročník, obory E, K, M, VIng. Lenka Auermüllerová541147124A218

Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Civil Engineering – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 3. ročníkIva Pavelková541147161A216

Geodézie a kartografie – kombinovaná forma studia

1. až 3. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročník, obor S, RIva Pavelková541147161A216
1. a 2. ročník, obory V, M, K, EMgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Magisterský navazující studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Magisterský navazující studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 2. ročníkIva Pavelková541147161A216

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil engineering, Geodézie a kartografie – prezenční i kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Magisterský navazující studijní program Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Státní závěrečné zkoušky

bakalářské studijní programy + 2 leté navazující magisterské studijní programyMgr. Lenka Valihrachová541147121A216
navazující magisterské studijní programy 1,5 letéMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stipendia ubytovací

bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
doktorské studijní programyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Stipendia prospěchová

bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

Stipendia sociální

všechny referentky dle studijních programů, ročníků a oborů

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

všechny studijní programyIng. Světlana Popelová541147120A226

Průkazy studentů

správa agendy průkazů studentů; známky ISICMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Celoživotní vzdělávání

agenda studií v rámci CŽVIlona Gottwaldová541147123A224

STIPENDIA NEJ 500 z VUT a 50 z FAST

1. ročník bakalářských studijních programůJana Klímová541147127A227

STUDENTSKÁ PEDAGOGICKO-VĚDECKÁ SÍLA (SPVS)

bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

služby absolventům

Ing. Lenka Auermüllerová541147124A218