English
Prof. Cedric D´Mello - pozvánka na přednášku
Přednáška prof. Cedric D´Mello ze City University London se koná ve středu 3. 7. 2019 od 10.00 hod. v D317. Téma přednášky: Design of Steel Structures subjected to various Hazard loading.
Více viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.6.2019
 
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=98
Zveřejněno dne 19.6.2019
 
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
Letní technická škola shrnuje základních středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí studenty do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 13tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=99
Zveřejněno dne 19.6.2019
 
doc. Pablo LOPEZ-CRESPO 20. 6. 2019 11:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku MECHANISMS OF FATIGUE CRACK PROPAGATION IN ALUMINIUM ALLOYS, kterou v rámci projektu "3.1 Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků – příjezdy" laskavě přednese expert mj. na měření pomocí digitální korelace obrazu doc. Pablo LOPEZ-CRESPO z University of Malaga ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 v zasedací místnosti STM C421. Níže odkazovaná pozvánka obsahuje podrobnější info.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.6.2019
 
Výstava v Urban centru - Špitálka: Proměny chytré čtvrti
Jak by mohly vypadat brněnské Benátky, kudy poteče Svitavský náhon nebo jak využít starou chladící věž?

Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti představí rekordní počet sedmadvaceti návrhů z mezinárodní ideové soutěže na proměnu části areálu brněnských tepláren.

Přijďte a inspirujte se návrhy na proměnu chytré čtvrti architektonických týmů z Česka, Slovenska, Polska, Litvy, Belgie, Srbska, Velké Británie, Japonska nebo Singapuru.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 19. června v 19 hodin na nádvoří Staré radnice před brněnským Urban centrem.

Na místě představí svůj návrh vítězní autoři z pražského ateliéru Aulík Fišer architekti, a pulsujícími elektronickými rytmy rozvlní nádvoří hudební producent Francois Svalis.

Na setkání se těší Kancelář architekta města Brna a brněnské Urban centrum.

Výstava se koná od 20. června do 31. července 2019.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10.00-12.00 / 13.00-18.00
tel.: 778 520 752
email: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 13.6.2019
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů
Náhradní termín přijímacích zkoušek do 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 10.6.2019
 
Zápisy ke studiu do 1. ročníků magisterských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků navazujících magisterských studijních programů a další informace naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 10.6.2019
 
Promoce absolventů červen 2019
Promoce absolventů v červnu 2019 proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2019.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.6.2019
 
Zápisy ke studiu pro akademický rok 2019-20
Zápisy ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2019-20 na Fakultě stavební VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2019.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.6.2019
 
Soutěž proHolz Student Trophy 2020
proHolz Student Trophy 2020 je mezinárodní mezioborová studentská soutěž o nejlepší stavbu s využitím dřeva.

Města v Evropě čelí výzvám rostoucího počtu obyvatel a nedostatku nově zastavitelných ploch. Mají však mnoho obytných budov, které mají velký potenciál pro řešení problému nedostatku bydlení.

Výběrové řízení na rok 2020 bude zaměřeno na návrh dvoupatrové nadstavby vybraných obytných budov ve Vídni z 60. let minulého století.

Cílem je nalézt systémová řešení s převážným využitím dřeva a materiálů na bázi dřeva, která mohou být použita i pro jiné obytné budovy obdobného typu ze stejného období.

Účast v soutěži již potvrdily studentské týmy z TU Wien, TU Graz, TU Innsbruck, TU München, Uni Trento, Uni Bratislava, Uni Zagreb a Uni Maribor.

Organizátorem soutěže Student Trophy 2020 je asociace rakouského dřevařského průmyslu proHolz Austria, spolupracujícími partnery je město Vídeň a Wiener Wohnen.

Termíny a podrobnější informace jsou uvedeny na www stránkách soutěže:

http://www.proholz-student-trophy.at/
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 6.6.2019
 
2. kolo přijímacího řízení pro akad. rok 2019/20
Děkan Fakulty stavební VUT vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů - viz příloha.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 31.5.2019
 
Zápisy ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů a další informace naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.5.2019
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010