English
Přednáška Experimentální a numerické studium turbulentního proudění kolem profilu Fanwings
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně zve na přednášku našeho stážisty - PhDr. LADJEDEL Omar - Experimentální a numerické studium turbulentního proudění kolem profilu Fanwings. Koná se 22. 5. 2019 od 14.h v zasedací místnosti E 515.
Vstup volný
Podrobnosti viz přiložený soubor.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.5.2019
 
Přednáška Assoc. prof. Hector Cifuentes
Héctor CIFUENTES is an associate professor from University of Seville (Spain). His main research topics of interest are those related with the numerical and experimental fracture behaviour of quasi-brittle materials, self-compacting fibre-reinforced concrete, ultra-high strength concrete, thermo-mechanical fatigue of concrete structures, etc. (http://www.us.es/eng/about/directory/pdi/personal_7052)
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.5.2019
 
Zápisy ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů a další informace naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.5.2019
 
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
Letní technická škola shrnuje základních středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí studenty do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 13tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=99
Zveřejněno dne 24.4.2019
 
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=98
Zveřejněno dne 24.4.2019
 
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na Erasmus+ na absolventské pracovní stáže v akademickém roce 2019/20. Hlásit se mohou studenti, kteří v červnu 2019 budou na FAST končit své studium SZZ. Přihlášky se podávají elektronicky od 18. 4. do 31. 5. 2019. Na webu byly zveřejněny informace a instrukce. Výsledky budou oznámeny na začátku června 2019.
Zveřejněno dne 23.4.2019
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže - prázdniny 2019
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studentské Erasmus+ na pracovní stáže s realizací od června 2019. Přihlášky se podávají elektronicky od 18. 4. do 31. 5. 2019. Na webu byly zveřejněny informace a instrukce. Výsledky budou oznámeny na začátku června 2019.
Zveřejněno dne 23.4.2019
 
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program:
Novely vyhlášek, analýza rizik, metody.
Projekt a softwarová aplikace WaterRisk.
Samostatná práce se softwarem WaterRisk
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/16/analyza-rizik-verejnych-vodovodu-jako-soucast-provoznich-radu-jednodenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Odželezování a odmanganování vody - 16.05.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010