English

Erasmus+ pro akademický rok 2019/20

1. kolo výběrového řízení

 • Dodatečné výběrové řízení k 1. kolu – Erasmus+ studijní pobyty
  • Přihlášky lze podávat do 25. 2. 2019 na volná místa na partnerských univerzitách – viz seznam inter-institucionálních smluv
  • Jazykovou zkoušku je nezbytné vykonat nebo si nechat uznat nejpozději 26. 2. 2019
  • Ostatní dle informací platných pro 1. kolo VŘ
 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 3. 12. 2018,
  • uzávěrka přihlášek na studijní pobyt je 3. 1. 2019,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v ak. roce 2019/20 (zimní i letní semestr),
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 7. 1. 2019 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • anglický jazyk na úrovni B1 (BY002) - prosinec 2018 + leden 2019, nejpozději do 21. 1. 2019
  • anglický jazyk na úrovni B2 (BY003) - 19. 12. 2018, 9. 1. 2019, 10. 1. 2019 a 21. 1. 2019
  • ostatní jazyky - nejpozději do 21. 1. 2019; studenti nechť kontaktují přímo příslušné vyučující a na zkoušce se domluví individuálně
  • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do zápisového listu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu
 • Partnerské univerzity

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2018/19
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012-2013
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011-2012
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010-2011
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2009-2010
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2008-2009
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2007-2008

Erasmus+ pro akademický rok 2019/20

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 4. 2019, uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2019,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 3. 6. 2019,
  • přihláška se týká studentských pracovních stáží s výjezdy o prázdninách 2019 a v zimním semestru ak. roku 2019/20,
  • Důležité: v přihlášce je nutné uvést firmu a zemi, kde má student/ka stáž přislíbenou; k přihlášce je nutné dodat vyplněný Traineeship Agreement nebo mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že stáž je přislíbena a dohodnuta.

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2018/19
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/13
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011/12

Erasmus+ pro akademický rok 2019/20

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek od 18. 4. 2019,
  • uzávěrka přihlášek na stáž je 31. 5. 2019 (do 24.00 hod),
  • přihláška se týká absolventských stáží s výjezdy v období od června/července 2019 do září 2020,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku společně s vyplněným a všemi třemi stranami podepsaným formulářem Traineeship Agreement a vyplněný formulář Přihláška k zahraniční absolventské stáži v rámci programu Erasmus+ dodejte nejpozději 3. 6. 2019 na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST,
  • další informace a formuláře pro absolventské stáže viz https://www.vutbr.cz/studenti/staze/prakticke/absolventi.