English

Kontakty – věda a výzkum

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=novak.d

PracovištěÚstav stavební mechaniky
Zařazeníprofesor
Funkcevedoucí
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcevedoucí VS
 
KancelářC411 (Veveří 331/95, 602 00 Brno)
Tel. VUT541147360
Tel. jiný541147360
Fax541240994
E-mailnovak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
smnov@fce.vutbr.cz
prodekan-vyzkum@fce.vutbr.cz
Úřední hod.Středa 9.00 - 11.00
Home Page

 • Malé kolegium děkana – proděkan (proděkan pro vědu a výzkum)
 • Rada pro informační systém – člen
 • Vědecká komise – předseda
 • Komise pro modernizaci a nákup investic – člen
 • Kolegium děkana – proděkan věda (proděkan pro tvůrčí činnost)
 • VR - interní členové – člen (řádný, interní pracovník)
 • Ústav stavební mechaniky – vedoucí
 • Rada studijních programů – člen (proděkan pro vědu a výzkum)
 • Oborová rada DSP – Konstrukce a dopravní stavby – člen
 • Oborová rada DSP – Management stavebnictví – člen
 • Průmyslová rada - interní členové – člen (proděkan Fakulty stavební VUT)
 • Stochastická výpočtová mechanika, spolehlivost stavebních konstrukcí, rizikové inženýrství.
 • Simulační metody typu Monte Carlo, metoda stochastických konečných prvků, náhodná pole v mechanice kontinua, pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí, identifikace.
 • Nelineární lomová mechanika kontinua, porušování kvazikřehkých materiálů, modelování betonových konstrukcí, vliv velikosti.
 • Vedení přednášek: Pružnost a plasticita, Teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí, Vybrané statě ze stavební mechaniky, Nelineární mechanika, Stavební mechanika.
 • Vedení přednášek v anglickém jazyce: Elasticity and Plasticity I, Fundaments of Structural Mechanics, Elasticity and Plasticity II, Reliability of Buildings, Structural Analysis.
 • Přednášky v doktorandském studiu: Teorie pružnosti, plasticity a porušování, Stavební mechanika.
 • Pedagogická činnost v zahraničí: Basic Course on Structural Safety, Kasetsart University, Bangkok, Thajsko (krátkodobá přednášková činnost pro MSc. studenty na pozvání, 1996, 1998 a 2003; Přednášková činnost v rámci programu Socrates-Erasmus na Bauhaus – Weimar University, Německo, 1999. Přednášky na BOKU Wien, Rakousko 2002-2003.
 • Současné hlavní výzkumné projekty:
 • Nelineární lomová mechanika betonu s využitím stochastických konečných prvků, GAČR reg. č. 103/02/1030, 2002-2004
 • Identifikace modelu a optimalizace na úrovni materiálu a konstrukce, GAČR reg. č. 103/04/2092, 2004-2006
 • Členství:
 • Člen mezinárodní organizace pro lomovou mechaniku FraMCos
 • Člen technické normalizační komise TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí
 • Člen České společnosti pro mechaniku – tajemník Brněnské pobočky
 • Člen Vědecké rady stavební fakulty VUT v Brně
 • Člen komise pro obhajoby disertačních prací doktorského studijního programu na FAST VUT v Brně ve vědním oboru 36-06-9 Teorie konstrukcí
 • Předsednictví v rigorózních komisích na FAST
 • Členství ve státnicové komisi na Ústavu betonových a zděných konstrukcí, FAST
 • Vedoucí oboru teoretického a společenskovědního na FAST
 • Předseda vědecké komise AS FAST
 • Člen zahraniční komise děkana FAST
 • Člen rady studijního programu magisterského studia s výukou v anglickém jazyce FAST.