English

VĚDA A VÝZKUM - KONFERENCE

Konference doktorského studia Juniorstav

Web konference Juniorstav

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Fakulty stavební a prezentovat své výsledky. SVOČ tak poskytuje studentům možnost vyzkoušet si obhajobu své práce před komisí a veřejností. Nabyté zkušenosti jsou pak studentům velkým přínosem také pro obhajoby svých bakalářských a magisterských prací.

Web SVOČ

Informace o konferencích

Mezinárodní vědecká konference People, Buildings and Environment 2018
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference "People, Buildings and Environment 2018", pořádané ve spolupráci s Riga Technical University. Sborník konference bude indexován v databázi SCOPUS. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.
Konference DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá 21. ročník semináře Družicové metody v geodézii a katastru. Konference se koná ve čtvrtek 1.2.2018 v posluchárně D182.
KONFERENCE - Družicové metody v geodézii a katastru
Seminář se koná ve čtvrtek 2. února 2017 v posluchárně D182 Fakulty stavební VUT v Brně.