English

Projekty spolufinancované z Evropského strukturálního a investičního fondu

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je řešitelem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního a investičního fondu prostřednictvím programu INTERREG V-A SK-CZ.