English

Věková a kvalifikační struktura na FAST

Jak ukazuje Tab. 1, na Fakultě stavební pracuje k 31.12.2014 celkem 390 PVP pracovníků. Průměrný věk PVP pracovníků je 45,9 roků. Profesní strukturu tvoří 38 profesorů, 71 docentů a 281 asistentů a odborných asistentů. Průměrný věk profesorů je 60,9 roků, docentů 54,5 roků a asistentů 41,7 roků.

ústavy počet průměrný věk index kval.
(IK)
počet
CSc/PhD
index dok.
(ID)
PVP Prof. Doc. OA/A PVP Prof. získání
Prof.
Doc. získání
Doc.
OA/A
VST 11 3 5 3 50,0 57,0 50,0 49,6 40,4 43,7 1,48 10 0,91
FYZ 13 4 1 8 49,2 65,0 53,8 67,0 34,0 39,1 1,25 11 0,85
THD 20 4 5 11 45,4 59,3 51,8 52,0 39,4 37,4 1,16 19 0,95
VHK 9 2 1 6 51,4 59,5 54,5 54,0 48,0 48,3 1,10 8 0,89
VHO 7 1 2 4 45,9 56,0 54,0 53,5 49,0 39,5 1,07 7 1,00
SZK 14 2 3 9 44,0 71,0 61,0 45,7 42,0 37,4 1,01 11 0,79
BZK 17 3 2 12 47,1 64,7 52,0 50,5 46,0 42,2 1,00 14 0,82
ZEL 7 1 1 5 38,0 54,0 48,0 53,0 44,0 31,8 0,95 4 0,57
STM 32 4 6 22 40,2 48,0 42,3 52,7 47,5 35,4 0,95 22 0,69
CHE 9 1 2 6 41,0 68,0 57,0 45,0 40,0 35,2 0,95 7 0,78
ARC 17 2 3 12 52,3 68,0 56,0 57,0 48,7 48,5 0,93 12 0,71
GED 26 2 7 17 50,9 65,0 60,0 61,0 46,3 45,1 0,91 18 0,69
PKO 11 1 2 8 41,9 69,0 64,0 53,0 48,5 35,8 0,87 9 0,82
AIU 10 0 4 6 50,3 52,3 42,3 49,0 0,85 5 0,50
TST 17 2 1 14 46,2 60,0 47,0 54,0 46,0 43,7 0,83 9 0,53
GTN 11 0 4 7 46,6 53,8 44,8 42,6 0,82 7 0,64
KDK 13 1 2 10 45,8 76,0 50,0 56,0 51,0 40,7 0,82 8 0,62
EKR 26 1 6 19 49,6 56,0 44,0 59,3 45,5 46,2 0,80 18 0,69
PST 46 2 8 36 44,9 56,0 53,5 58,3 43,5 41,3 0,77 33 0,72
MAT 33 2 3 28 49,0 60,5 47,5 63,3 41,7 46,6 0,74 17 0,52
TZB 20 0 3 17 40,5 44,7 39,0 39,7 0,65 15 0,75
SPV 21 0 0 21 39,1 39,1 0,53 3 0,14
FAST 390 38 71 281 45,9 60,9 51,9 54,5 44,1 41,7 0,89 267 0,68
Tab. 1 Věková a kvalifikační struktura pedagogicko-vědeckých pracovníků (PVP) podle ústavů a sumarizace za FAST k 31.12.2014.
Graf 1 Věková struktura pracovníků podle jednotlivých ústavů fakulty
Graf 2a Průměrný věk profesorů u jednotlivých ústavů

Graf 2b Průměrný věk docentů u jednotlivých ústavů

Graf 2c Průměrný věk asistentů u jednotlivých ústavů

Graf 3 Index kvalifikace (IK) v procentech podle doporučené skladby 1-2-5 na jednotlivých ústavech.

Graf 4 Procentuálním plnění vědecké kvalifikace CSc. či Ph.D. (ID - index doktorů) na jednotlivých ústavech.