English

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Platí pro období od 1. července 2019 do 31. srpna 2019

středa 8:00 – 12:00  

Úřední hodiny jsou platné pouze v období prázdnin.

Od 1. září 2019 budou platné úřední hodiny:

pondělí 13:00 – 15:00  
středa 9:00 – 12:00  
čtvrtek 9:00 – 12:00  

Pozn.: Potvrzení o studiu v českém jazyce se také vydávají v úterý a pátek u jedné referentky STO dle rozpisu uvedeném v Intranetu.

PRACOVNICE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Vedoucí studijního oddělení

Vedoucí odděleníIng. Světlana Popelová541147120A226

Referentky pro přijímací řízení

Bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A227
Magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní podkladyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Architektura pozemních staveb – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMichaela Surá541147118A220
3. ročník, obor SIng. Alena Studýnková541147129A220
4. ročník, obor SIva Pavelková541147161A216
3. a 4. ročník, obory E, K, M, VIng. Lenka Auermüllerová541147124A218

Environmentálně vyspělé budovy - prezenční forma studia

1. ročníkMichaela Surá541147118A220

Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Civil Engineering – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 3. ročníkIva Pavelková541147161A216

Geodézie a kartografie – kombinovaná forma studia

1. až 3. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročník, obor S, RIva Pavelková541147161A216
1. a 2. ročník, obory V, M, K, EMgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Navazující magisterský studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. a 2. ročníkIng. Alena Studýnková541147129A220

Navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkIva Pavelková541147161A216

Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročníkMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy – prezenční forma studia

1. ročníkIva Pavelková541147161A216

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie – prezenční a kombinovaná forma studia

1. až 4. ročníkMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studijní programy + 2 leté navazující magisterské studijní programyMgr. Lenka Valihrachová541147121A216
Navazující magisterské studijní programy 1,5 letéMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stipendia ubytovací

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní programyMgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Stipendia prospěchová

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

Stipendia sociální

Všechny referentky dle studijních programů, ročníků a oborů

Vyměření poplatků za studium, odvolání proti rozhodnutí

Všechny studijní programyIng. Světlana Popelová541147120A226

Průkazy studentů

Správa agendy průkazů studentů, známky ISICMgr. Dana Kohoutová541147122A218

Celoživotní vzdělávání

Agenda studií v rámci CŽVIlona Gottwaldová541147123A224

Stipendia Nej 500 z VUT a 50 z FAST

1. ročník bakalářských studijních programůJana Klímová541147127A227

Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS)

Bakalářské a navazující magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224

Služby absolventům

Služby absolventůmIng. Lenka Auermüllerová541147124A218