English

Katalog předmětů

Zde je možno získat informace o vyučovaných předmětech (rozsah, počet kreditů, anotace, literatura k předmětu, apod.)

Předmět lze vyhledat na základě úplné nebo jen částečné znalosti jeho označení, ústavu zajišťujícího jeho výuku nabo klíčového slova.

Předmět      kódové označení předmětu (min. 3 znaky)
Zajišťuje ústav    
Klíčové slovo      nebo část názvu předmětu
   UPOZORNĚNÍ: Naleznete zde pouze předměty akreditované na FAST. Starší předměty s ukončenou výukou již byly vyřazeny.