English

PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

2018–2022

Seznam členů platný ke 14. 9. 2018

INTERNÍ ČLENOVÉ

 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – děkan, předseda Průmyslové rady Fakulty stavební VUT
 2. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA – místopředseda Průmyslové rady Fakulty stavební VUT
 3. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – ředitel Centra AdMaS
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT
 5. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – proděkan Fakulty stavební VUT
 6. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. – proděkan Fakulty stavební VUT
 7. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 1. Bc. Jaromír Baláž – JB Stavební, s. r. o.
 2. Ing. Zdeněk Bílek, MBA – SIKA CZ, s. r. o.
 3. Ing. arch. Klára Bukolská – VELUX Česká republika, s. r. o.
 4. Ing. Pavel Čada, Ph.D. – E.ON Česká republika, s. r. o.
 5. Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. – PRAGIS, a. s.
 6. Ing. Miloš Filip – PREFA KOMPOZITY, a. s.
 7. Ing. Lubomír Fojtů – Ředitelství vodních cest ČR
 8. MVDr. Václav Gargulák – Povodí Moravy, s. p.
 9. Ing. Lubomír Gloc – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 10. Ing. Radomír Hanák – SUDOP Brno, s. r. o.
 11. Ing. Michal Holák – PREFA Brno, a. s.
 12. Michal Hrdlička – GEOSAN GROUP, a.s.
 13. Ing. Eduard Hrouzek – IMOS Brno, a. s.
 14. Ing. Karel Chuděj – Českomoravský cement, a. s.
 15. Ing. Aleš Jakubík – Redrock Construction s. r. o.
 16. Ing. Pavel Jankůj – SILNICE Group, a. s.
 17. Ing. Radek Jelínek – Kovoprojekta Brno, a. s.
 18. Ing. Jakub Kaloč
 19. Ing. arch. Radoslav Kobza – Arch.Design
 20. Ing. Pavel Krejčí – KOMFORT, a. s.
 21. Ing. Zbyšek Kubíček – ZLÍNSTAV, a. s.
 22. Ing. Pavel Kutálek – AQUATIS, a. s.
 23. Ing. Zdeněk Láska – GB-geodezie, s. r. o.
 24. Ing. Pavel Loutocký – Magistrát města Brna
 25. Ing. Radek Lukáš – STAVOS Brno, a. s.
 26. Ing. Michal Malásek – UNISTAV CONSTRUCTIONS a.s.
 27. Mgr. Martin Maleček
 28. Ing. Zdeněk Mička – Metrostav, a. s.
 29. Petr Polický – ESOX, spol. s r. o.
 30. Jiří Procházka, MBA – OHL ŽS, a. s.
 31. Ing. Miroslav Procházka – Technický a zkušební ústav stavební Brno
 32. Ing. Jan Prokeš, Ph.D. – PREFA KOMPOZITY, a.s.
 33. Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. – TONDACH Česká republika, s. r. o.
 34. Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. – Skanska, a. s.
 35. Ing. Tomáš Slavíček – SUDOP Praha a. s.
 36. Ing. Marek Smolka, MBA – DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
 37. Ing. Jan Spevák – ŽPSV, a. s.
 38. Ing. Josef Suchomela – SK STAVBY, s.r.o.
 39. Ing. Lubomír Šabatka, CSc. – IDEA Statica, s. r. o.
 40. Ing. Martin Školoud, Ph.D. – INTAR, a. s.
 41. Ing. Gabriela Šoukalová – FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
 42. Ing. Pavel Toman – SWIETELSKY stavební, s. r. o.
 43. prof. Ing. Karel Tuza, CSc. – A PLUS Brno, a. s.
 44. JUDr. Markéta Vaňková – Primátorka města Brna
 45. Ing. Přemysl Veselý – PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s. r. o.
 46. Ing. Martin Videczký – Veletrhy Brno, a. s.
 47. Ing. Petr Vokřál