English

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

SOBOTA · 10. 11. 2018 · 10.00 hod.

Termín je určen všem zájemcům o studium na Fakultě stavební VUT v Brně, zejména pak zájemcům o studium studijního programu Architektura pozemních staveb (APS), kteří musí podat přihlášky ke studiu do 15. 12. 2018. Prezentovány však budou i studijní programy Stavební inženýrství (SI), Geodézie a kartografie (GK) a Městské inženýrství (MI).

SOBOTA · 19. 01. 2019 · 10.00 hod.

Termín je určen všem zájemcům o studium na Fakultě stavební VUT v Brně, zejména pak zájemcům o studium studijního programu Stavební inženýrství (SI), Geodézie a kartografie (GK) a Městské inženýrství (MI).

Sraz účastníků je v 9:45 hod. v historické aule (A203) Fakulty stavební v budově A.

Poznámka:

Areál Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Sraz účastníků je v 9:45 hod. v historické aule (A203) Fakulty stavební v budově A.

Budova A

Členové vedení fakulty, oborových rad a vedoucí ústavů podají zájemcům o studium základní informace o fakultě, otevíraných studijních programech, jejich oborech, přijímacích zkouškách atd., a odpoví na otázky z řad uchazečů. Po této společné části budou následovat oborově zaměřené prohlídky jednotlivých pracovišť fakulty.

Na Dni otevřených dveří budou zájemcům o studium poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultě a otevíraných studijních programech. K zakoupení budou též brožury - sbírky příkladů z matematiky a fyziky s typickými příklady, které mohou být v testech u přijímací zkoušky.

Příjezd k fakultě

  • Motorizovaní návštěvníci mohou zaparkovat na velkokapacitním parkovišti přímo naproti areálu Fakulty stavební, Veveří 95.
     
  • Z hlavního nádraží ČD: Tramvají městské hromadné dopravy číslo 12 směr Technologický park; vystoupit na zastávce Konečného náměstí (10 minut jízdy) a pokračovat pěšky 500 m v původním směru jízdy.
     
  • Z autobusového nádraží "Zvonařka": Tramvají městské hromadné dopravy číslo 12 směr Technologický park; asi 14 minut jízdy.
     
  • Z autobusového nádraží "Grand", konečné stanice některých expresních autobusových linek: Autobusové nádraží je vedle hlavního nádraží ČD. Stačí jen přejít na zastávky tramvajových linek u hlavního nádraží ČD (viz výše).

Jízdné v městské hromadné dopravě

Před nástupem do vozu je nutné si zakoupit jízdenku MHD v ceně 20 Kč a po nástupu do vozu ji neprodleně označit ve značkovači.

Jízdní řády městské hromadné dopravy

Jízdní řády MHD v Brně a vyhledávání spojení: