English

Vedení fakulty

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022


DĚKAN

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 • e-mail: dekan (z) fce (t) vutbr (t) cz
 • tel: +420 541147102

PRODĚKANI

doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
 • proděkan pro studium; statutární zástupce děkana
 • tel.: +420 541147759
 • e-mail: jandora (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
 • proděkan pro tvůrčí činnost
 • tel.: +420 541147360
 • e-mail: novak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D.
 • proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
 • tel.: +420 +420 7433
 • e-mail: pencik (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ladislav KLUSÁČEK, CSc.
 • proděkan pro rozvoj fakulty a marketing
 • tel.: +420 +42057854
 • e-mail: klusacek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

TAJEMNÍK

Ing. Oldřich ŠAŠINKA, MBA
 • tajemník fakulty
 • tel.: +420 541147103
 • e-mail: sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz