English

Základní dokumenty fakulty včetně jejich historického vývoje

 • Dlouhodobý záměr FAST na období 2016–2020,
  • aktualizace pro rok 2016
  • aktualizace pro rok 2017
  • aktualizace pro rok 2018
 • Dlouhodobý záměr FAST na období 2011–2015,
  • aktualizace pro rok 2011
  • aktualizace pro rok 2012
  • aktualizace pro rok 2013
  • aktualizace pro rok 2014
  • aktualizace pro rok 2015