English

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

logo FAST Adresa:

Veveří 331/95
602 00  Brno
Česká republika

Fax: 549 245 147
Email: info (z) fce (t) vutbr (t) cz

Děkan fakulty

Tajemník fakulty

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
tel.: 54 114 7104
email: dekan (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Oldřich Šašinka, MBA
tel.: 54 114 7103
email: sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
  

Sekretariát děkana

Studijní oddělení

Bc. Eva Svobodová
tel.: 54 114 7102
email: svobodova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz

Mgr. Iva Trhlíková
tel.: 54 114 7104
email: trhlikova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Světlana Popelová – vedoucí oddělení
tel.: 54 114 7120
email: popelova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz

Informace o přijímacím řízení
Referentky pro bakalářské studium
Referentky pro magisterské a doktorské studium
  

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Zahraniční studenti, Erasmus+

Ing. Miloslav Zimmermann
tel.: 54 114 7194
email: zimmermann (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Ludmila Zelinková
tel.: 54 114 7130
email: zelinkova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
  

Podatelna FAST

Bc. Petra Daňková
tel.: 54 114 7112
email: dankova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
  

Zaměstnanci fakulty: vyhledání osoby