English
Ondřej SLOWIK, Jakub SOBEK a Hana ŠIMONOVÁ: 26. 8. 2019 od 9:00 C421 -- pozvánka na přednášky
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášky zkušeností a výstupů dlouhodobých pobytů v rámci mezinárodní mobility výzkumníků Vysokého učení technického v Brně (MeMoV):


9:00
Ondřej SLOWIK
Od lomových experimentů ke spolehlivostní optimalizaci předpjatých střešních nosníků

|

10:00
Jakub SOBEK
Roční stáž na Universidad de Málaga v rámci projektu MeMoV: Analýza lomových procesů za využití pokročilých nástrojů

|

11:00
Hana ŠIMONOVÁ
Postdoktorská stáž na TU Wien: Lomové parametry vybraných kompozitů s křehkou matricí
Zveřejněno dne 16.8.2019
 
Workshop "Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel"
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební a Technické muzeum v Brně si Vás dovolují pozvat na workshop Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel.

Termín: 20. 9. 2019, 9:00 – 15:00.

Místo: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno (místnost E2 115).

Vstup zdarma. Místa si prosím rezervujte na mailové adrese: vera.hermankova@vutbr.cz.

Program workshopu naleznete v přiloženém souboru.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.8.2019
 
Zápisy ke studiu pro uchazeče s konáním maturity na podzim 2019
Zápisy k řádnému studiu na Fakultě stavební VUT pro uchazeče, kteří budou konat státní maturitu na podzim 2019, se uskuteční dle Rozhodnutí děkana č. 4/2019 - v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.8.2019
 
Seminář Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta stavební, Ústav geodézie
si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář
VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ

dne 19.9.2019
místo: Brno, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, přednáškový sál D182

Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném internetovém odkazu a v přiloženém PDF.
Přiložený soubor
URL: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/
Zveřejněno dne 7.8.2019
 
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=98
Zveřejněno dne 22.7.2019
 
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí studenty do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 13tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=99
Zveřejněno dne 22.7.2019
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v kombinované formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.7.2019
 
Srpnové termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků
Srpnové termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia a zápisy opětovně přijatých studentů naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 17.7.2019
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro zapsané studenty do 1. ročníků bakalářských studijních programů akad. roku 2019/2020 na Fakultu stavební VUT v prezenční forma studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 1.7.2019
 
Zápisy ke studiu pro akademický rok 2019-20
Zápisy ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2019-20 na Fakultě stavební VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2019.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.6.2019
 
Soutěž proHolz Student Trophy 2020
proHolz Student Trophy 2020 je mezinárodní mezioborová studentská soutěž o nejlepší stavbu s využitím dřeva.

Města v Evropě čelí výzvám rostoucího počtu obyvatel a nedostatku nově zastavitelných ploch. Mají však mnoho obytných budov, které mají velký potenciál pro řešení problému nedostatku bydlení.

Výběrové řízení na rok 2020 bude zaměřeno na návrh dvoupatrové nadstavby vybraných obytných budov ve Vídni z 60. let minulého století.

Cílem je nalézt systémová řešení s převážným využitím dřeva a materiálů na bázi dřeva, která mohou být použita i pro jiné obytné budovy obdobného typu ze stejného období.

Účast v soutěži již potvrdily studentské týmy z TU Wien, TU Graz, TU Innsbruck, TU München, Uni Trento, Uni Bratislava, Uni Zagreb a Uni Maribor.

Organizátorem soutěže Student Trophy 2020 je asociace rakouského dřevařského průmyslu proHolz Austria, spolupracujícími partnery je město Vídeň a Wiener Wohnen.

Termíny a podrobnější informace jsou uvedeny na www stránkách soutěže:

http://www.proholz-student-trophy.at/
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 6.6.2019
 
Zápisy ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů a další informace naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.5.2019
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010