English

Rada pro stavebně technickou adjudikaci při FAST VUT v Brně

Rada byla zřízena děkanem Fakulty stavební dne 8. 1. 2018 ve smyslu článku 35, odst. 5i a článku 41, odst. 7 Statutu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Rada pro stavebně technickou adjudikaci při FAST VUT v Brně je zřízena jako orgán zajišťující organizaci adjudikačního řízení při FAST VUT v Brně. Adjudikační řízení je dobrovolný způsob prevence vzniku sporů a mimosoudního řešení sporů ve stavebnictví založený na odbornosti expertů řešících spor.

Cílem činnosti Rady je vytvoření a garance podmínek pro fungování adjudikace ve stavebnictví a to především na bázi vysoké odbornosti a nestrannosti Adjudikátorů. Rada zajišťuje tento cíl zejména těmito aktivitami:

  • přípravou a realizací vzdělávacích programů pro Adjudikátory,
  • určováním obsahové náplně a průběhu kvalifikačních zkoušek Adjudikátorů,
  • realizací zkoušek Adjudikátorů,
  • vedením seznamu Adjudikátorů, provádění zápisu a výmazů Adjudikátorů ze seznamu,
  • administrativní zajištění jednotlivých adjudikačních řízení,
  • kontrolou řádného výkonu činnosti jednotlivých zapsaných Adjudikátorů a ukládáním případných sankcí,
  • pořádáním odborných přednášek či jiných akcí na téma adjudikace nebo spoluprací na pořádání takových akcí s fakultou.

Rada vede seznam Adjudikátorů v určených oborech a specializacích. Adjudikátor nebo člen Rady může působit ve více oborech či specializacích. Seznam Adjudikátorů je veřejný seznam odborníků vytvořený podle dále uvedených pravidel. Odborným garantem pro pravidla adjudikačního řízení je JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., MBA, LLM.

Podrobnosti o adjudikačním řízení lze nalézt na http://www.ceskainfrastruktura.cz.