English

Důležité termíny pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2019-2020


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB (APS)

 Podávání přihlášek ke studiu: 15. 9. 2018 – 15. 12. 2018
 Talentové zkoušky – hlavní termín: 4. 2. 2019 – 8. 2. 2019
 Talentové zkoušky – náhradní termín: 14. 2. 2019
 Odborné zkoušky – hlavní termín: 3. 6. 2019 – 7. 6. 2019
 Odborné zkoušky – náhradní termín: 14. 6. 2019
 Zápisy přijatých uchazečů (nebude náhradní termín): 1. a 2. 7. 2019


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI)

1. kolo přijímacího řízení

 Podávání přihlášek ke studiu:1. 12. 2018 – 31. 3. 2019
 Přijímací zkoušky – hlavní termín: 3. 6. 2019 – 7. 6. 2019
 Přijímací zkoušky – náhradní termín: 12. 6. 2019 – 14. 6. 2019
 Zápisy přijatých uchazečů – hlavní termín: 1. 7. 2019 – 2. 7. 2019
 Zápisy přijatých uchazečů – náhradní termín: 15. 8. 2019 – 16. 8. 2019

2. kolo přijímacího řízení (doplňkový termín)

 Podávání přihlášek ke studiu: 1. 6. 2019 – 15. 7. 2019
 Přijímací zkoušky: 12. 8. 2019
 Zápisy přijatých uchazečů: bude upřesněno