English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


  GEODÉZIE A KARTOGRAFIE · MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ · STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ · CIVIL ENGINEERING
 

| Zveřejněno: 06.06.2019  | Přijímání přihlášek: 15.07.2019  | Úhrada adm. poplatku: 16.07.2019  | Termín zk.: 12.08.2019

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP

 • Geodézie a kartografie s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Geodézie a kartografie s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Městské inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Stavební inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Stavební inženýrství s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Civil Engineering s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce,
se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2019-2020. Náležitosti týkající se přijímacího řízení specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Podrobnosti - viz Směrnice pro přijímací řízení.


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 27.08.2018  | Přijímání přihlášek: 15.09.2018-15.12.2018  | Úhrada adm. poplatku nejpozději do: 16.12.2018  |

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Architektura pozemních staveb (APS) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2019-2020. Náležitosti týkající se přijímacího řízení specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

Časový průběh přijímacích zkoušek:
Talentové zkoušky - řádné termíny: 04.02.-08.02.2019
Talentové zkoušky - náhradní termín:     14.02.2019
Odborné zkoušky  - řádné termíny: 03.06.-07.06.2019
Odborné zkoušky  - náhradní termín: 14.06.2019
Uchazeči, kteří se z omluvitelných důvodů (viz Směrnice pro přijímací řízení) nedostavili k odborné zkoušce v řádném termínu, mohou tuto vykonat v termínu náhradním. Na tento termín již nebudou rozesílány písemné pozvánky. Uchazeči se dostaví 14.06.2019 v 10.00 hod. do místnosti E2-511.


  GEODÉZIE A KARTOGRAFIE · MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ · STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ · CIVIL ENGINEERING
 

13:34 06.06.19

| Zveřejněno: 27.11.2018  | Přijímání přihlášek: 01.12.2018-31.03.2019  | Úhrada adm. poplatku nejpozději do: 01.04.2019  |

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP

 • Geodézie a kartografie s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Geodézie a kartografie s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Městské inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Stavební inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Stavební inženýrství s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
 • Civil Engineering s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce,
se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2019-2020. Náležitosti týkající se přijímacího řízení specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

Časový průběh přijímacích zkoušek:
Odborné zkoušky  - řádné termíny: 03.06.-07.06.2019
Odborné zkoušky  - náhradní termín: 12.06.2019
Uchazeči, kteří se z omluvitelných důvodů (viz Směrnice pro přijímací řízení) nedostavili k přijímací zkoušce v řádném termínu, mohou tuto vykonat v termínu náhradním. Na tento termín již nebudou rozesílány písemné pozvánky. Uchazeči se dostaví 12.06.2019 ke zkouškám dle tohoto rozpisu:
 
BSP Geodézie a kartografie - prezenční forma studia
12.06.2019 · 08.30 hod. · místnost B423
BSP Geodézie a kartografie - kombinovaná forma studia
12.06.2019 · 08.30 hod. · místnost B423
BSP Městské inženýrství - prezenční forma studia
12.06.2019 · 08.30 hod. · místnost B423
BSP Stavební inženýrství - kombinovaná forma studia
12.06.2019 · 08.30 hod. · místnost B423
BSP Stavební inženýrství - prezenční forma studia
12.06.2019 · 08.30 hod. · místnost B427 · uchazeči s příjmením začínajícím na písmena A - Maj
BSP Stavební inženýrství - prezenční forma studia
12.06.2019 · 10.00 hod. · místnost B423 · uchazeči s příjmením začínajícím na písmena Mak - Ž